Khu hành chính công gần 150 tỷ của Quảng Ninh hoạt động với các Kiosk hiện đại từ ComQ

Khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh với các Kiosk thông tin hiện đại từ ComQ

Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai thực hiện thí điểm thành lập mô hình Trung tâm Phục vụ Hành chính công theo Quyết định số1831/QĐ-TTg ngày 28/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ, cũng như chú trọng tới nhân tố bộ máy, con người phục vụ tại đây nhằm mục tiêu xây dựng một nền hành chính hiện đại. 

Công trình Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh có quy mô gồm 1 tầng hầm (khu vực để xe) và 5 tầng nổi, diện tích sàn tầng 1 khoảng 1.650 m2, được bố trí sảnh, khu vực hướng dẫn và khu làm việc của một số bộ phận, trong đó có cả khu dịch vụ (photo, in, công chứng, giải khát…); diện tích sàn các tầng từ 2 đến 5 khoảng 1.500m2/tầng; tổng diện tích sàn khoảng 7.650m2, được bố trí khu làm việc để giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ngành và Trung tâm đấu giá.

Phục vụ trung tâm hiện đại này là các kiosk tra cứu thông tin hiện đại đến từ ComQ Kiosk. Đây là các thế hệ kiosk hiện đại với thiết kế và tạo hình bằng công nghệ laser CNC, máy tính nguyên bộ từ Intel -USA và lắp ráp trên nhiều tiêu chuẩn ISO hiện đại. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Quảng Ninh đã thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh cùng 14 Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện, chỉ đạo nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị, đầu tư con người cho 186 bộ phận một cửa tại 186 xã, phường, thị trấn. Từ đó, kết nối đồng bộ với nhau đến nay đã đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả thiết thực, sát thực tiễn yêu cầu của người dân. 100% các khâu, quy trình ứng dụng công nghệ thông tin triệt để và xử lý công việc đảm bảo tính đồng bộ, thông suốt để tiến tới xây dựng nền hành chính hiện đại.

Các kiosk tra cứu thông tin và kiosk xếp hàng tự động được cung cấp bởi ComQ Kiosk có tại www.comq.vn và các đại lý trên toàn quốc.