TRUNG TÂM PV HÀNH CHÍNH CÔNG NGHỆ AN VỚI HỆ THÔNG XẾP HÀNG TỰ ĐỘNG HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An có chức năng là đầu mối tập trung để các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và một số cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc đóng tại tỉnh bố trí cán bộ, công chức, viên chức đến thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết hoặc phối hợp giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC) cho cá nhân, tổ chức.

he thong xep hang tu dong comq

Đồng thời hướng dẫn, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo quy định. Tham gia đề xuất các giải pháp nhằm cải cách TTHC, hiện đại hóa nền hành chính, trong đó, tập trung đơn giản hóa TTHC và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tin học hóa các giao dịch hành chính trong giải quyết TTHC và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến tại trung tâm.

COMQ QMS HANH CHINH CONG NGAN HANG BENH VIEN (7)

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An hiện phục vụ 1326 thủ tục hành chính của 18 sở thành trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An, và 3 cơ quan ngành dọc gồm: công an tỉnh, bảo hiểm xã hội tỉnh và điện lực. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính được số hóa hiện đại theo hướng đơn giản hóa các thủ tục, lưu giữ chung các dữ liệu kết nối trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.

COMQ QMS HANH CHINH CONG NGAN HANG BENH VIEN comq

Trung tâm tiếp nhận hồ hơ và trả theo ba cách thức gồm: trực tiếp tại trung tâm, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa tỉnh.

Trung tâm hành chính công hiện có 37 quầy tiếp nhận và khách khu cho khách hàng cá nhân và tổ chức như: khu vực máy lấy số xếp hàng tự động, khu vực máy kiosk tra cứu thông tin, khu vực ngồi chờ. Và điều đặt biệt là các sở liên quan được đặt gần nhau thuận tiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư làm việc, tiết kiệm rất nhiều thời gian di chuyển.

Mô hình sẽ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công, xây dựng một nền hành chính hiện đại từ đó thu hút đầu tư, phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

ComQ tự hào là đơn vị triển khai hệ thống xếp hàng tự động, kioks tra cứu thông tin cho hành chính công Nghệ An.

Xem thêm các hệ thống xếp hàng tự động ComQ đã triển khai.

Một số hình ảnh thực tế tại Trung tâm hành chính công Nghệ An

kiosk xep hang tu dong hanh chinh cong comq

kiosk xep hang tu dong hanh chinh cong comq

kiosk xep hang tu dong hanh chinh cong comq

kiosk xep hang tu dong hanh chinh cong comq