Công nghệ AI trên Kiosk ComQ ngày càng thông minh.

Công nghệ AI trên Kiosk ComQ ngày càng thông minh. 

ComQ đã ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI vào các Kiosk của mình. Qua đó Công nghệ nhận diện khuôn mặt thông minh trên ComQ Kiosk ... sẽ tự động nhận biết có người đứng trước Kiosk để nhận diện khuôn mặt, tự bật đèn chiều sáng khi không đủ ánh sáng, tự nháy cảnh báo hoặc cho phép đi qua, tự nhận diện và ra kết quả ... phục vụ điểm danh, kiểm soát, an ninh, chương trình thành viên  ông minh hơn để ứng dụng nhiều hơn!
https://www.comq.vn/collections/kiosk-thong-tin

Sau khi gửi bình luận sẽ cần chờ xét duyệt