TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COMQ TUYỂN DỤNG

1, Giám đốc kinh doanh

- Vị trí: Giám đốc kinh doanh quản lý và phát triển hai team bán hàng các sản phẩm và giải pháp CNTT:
* Kênh phân phối đại lý
* Kênh dự án,
Làm việc tại văn phòng quận 1 hoặc văn phòng Thủ Đức. Biết lái xe ôtô, có kinh nghiệm làm kinh doanh phân phối là một ưu tiên.

- Số lượng: 01 người. 

- Môi trường, chính sách: Môi trường năng động, tự chủ, văn hóa nhân văn, Mọi cơ chế theo luật lao động hiện hành.

- Thu nhập: Thu nhập ổn định lương cứng và chủ động theo hoa hồng doanh số, thưởng tháng, quý, năm.

- Cơ hội: Cơ hội đồng sử hữu doanh nghiệp. 

Các yêu cầu công việc trao đổi trưc tiếp tại buổi phỏng vấn. 

2, Nhân viên kinh doanh mặt hàng và giải pháp Công Nghệ Thông Tin. 

- Vị trí: Nhân viên kinh doanh quản lý và phát triển các sản phẩm và giải pháp CNTT:
* Kênh phân phối đại lý
* Kênh dự án,
Làm việc tại văn phòng quận 1 hoặc văn phòng Thủ Đức. Biết lái xe ôtô, có kinh nghiệm làm kinh doanh phân phối là một ưu tiên.

- Số lượng: 05 người. 

- Môi trường, chính sách: Môi trường năng động, tự chủ, văn hóa nhân văn, Mọi cơ chế theo luật lao động hiện hành.

- Thu nhập: Thu nhập ổn định lương cứng và chủ động theo hoa hồng doanh số, thưởng tháng, quý, năm.

- Cơ hội: Cơ hội đồng sử hữu doanh nghiệp. 

Các yêu cầu công việc trao đổi trưc tiếp tại buổi phỏng vấn. 


Mọi thông tin xin liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COMQ.
www.comq.vn - email: nhansu.comq@gmail.com, Điện thoại trực tiếp: 0968.881168