ComQ

ComQ

ComQ cung cấp các giải pháp: - Kiosk: Kiosk cấp số QMS, Kiosk tra cứu thông tin, Kiosk quảng cáo, Self-service Kiosk, Custom Kiosk... - Hệ thống xếp hàng tự động QMS Bệnh viện, Hành chính công, Bank - Giải pháp tìm đường Way finding - Giải pháp quảng cáo Digital signage - Màn hình cảm ứng, Màn hình tương tác thông minh

image
Chi tiết
BỘ HIỂN THỊ TẠI QUẦY QMSModelVersionUpdate DisplayCounter CDP Le04(V1.2)05/2023Thông tin chung: Hiển thị các thông tin tại quầy như: + Số thứ tự đang phục. + Các câu thông báo như: xin chào, cảm ơn, quầy tạm nghỉ …+ Nhấp nháy khi thay đổi số thứ tự. + Chạy chữ khi vượt quá 4 ký tự+ Đồng bộ hóa với...
image
Chi tiết
HỆ THỐNG XẾP HÀNG TỰ ĐỘNG BỆNH VIỆN - CÔNG NGHỆ IoT COMQ QMS v1.2.Hệ thống xếp hàng tự động bệnh viện thực hiện theo nguyên tắc đến trước phục vụ trước, hoặc ưu tiên phục vụ trước. Hệ thống giải quyết vấn đề chen lấn, ồn ào, thiếu tin cậy tại các bệnh viện. ComQ QMS giúp khách hàng thoải mái,...
image
Chi tiết
HỆ THỐNG XẾP HÀNG TỰ ĐỘNG HÀNH CHÍNH CÔNG CÔNG NGHỆ IoT - COMQ QMS       Hệ thống xếp hàng tự động tại các trung tâm hành chính công – một cửa là hệ thống công nghệ giúp các giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc "Đến trước phục vụ trước" hoặc "Ưu tiên phục vụ trước". Hệ thống giúp người...
image
Chi tiết
HỆ THỐNG XẾP HÀNG TỰ ĐỘNG NGÂN HÀNG CÔNG NGHỆ IoT - COMQ QMS       Hệ thống xếp hàng tự động tại các trung tâm ngân hàng là hệ thống công nghệ giúp các giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc "Đến trước phục vụ trước" hoặc "Ưu tiên phục vụ trước". Hệ thống giúp khách hàng thoải mái, tin tưởng, làm...
image
Chi tiết
Hệ thống xếp hàng tự động cho các trạm dịch vụ COMQ QMS v1.2 - CÔNG NGHỆ IoT cho văn minh nơi công cộng. Ưu điểm:- Công nghệ IoT hiện đại trên nền tảng công nghiệp 4.0 - Văn mình hơn, hiện đại hơn, uy tín hơn, đẳng cấp hơn.- Kết nối đơn giản bằng mạng LAN hoặc 100% wireless không dây...
image
Chi tiết
MODUL PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂMCOMQ QMS SYS BackOfficeModelVersionUpdate QMS SYS BackOffice(V1.2)Lần 1: 06/2019Lần 2: 05/2020Lần 3: 06/2021Lần 4: 02/2023 Thông tin chung: Điều khiển toàn bộ hệ thống xếp hàng. Cài đặt thông tin cho toàn bộ hệ thống. Quản lý việc cấp số tại Kiosk. Quản lý với phần mềm gọi số tại quầy. Quản lý với các...
image
Chi tiết
MODUL PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN GỌI SỐ THỨ TỰ TẠI QUẦYCOMQ CountercallerModelVersionUpdate Countercaller(V1.2)05/2019 (V1.2.1)03/2021 (V1.2.2)03/2022 (V1.2.3)01/2023 (V1.2.4)02/2023Thông tin chung: Giúp các nhân viên giao dịch có thể điều khiển việc gọi số thứ tự đến quầy mình qua các núi: Gọi số kế tiếp, gọi lại, gọi số bất kỳ, chuyển quầy, thoát. Có thể điều khiển gọi số bằng Smartphone và máy vi...
image
Chi tiết
Thiết bị đánh giá hài lòng  Loại sản phẩm  : Q-TOUCH 10 SeriesModel                : ComQ Q-Tab 1032 BMT Thiết bị đánh giá hài lòng màn hình cảm ứng ComQ Q-Tab 1032 BMT là sản phẩm sử dụng để đánh giá hài lòng tại các quầy giao dich. Máy đánh giá sự hài lòng của ComQ có thể sử dụng sản phẩm chuyên dụng ComQ Q-Tab 1032...
image
Chi tiết
Thiết bị đánh giá hài lòng,  Loại sản phẩm  : Q-TOUCH 10 SeriesModel                : ComQ Q-Tab 1032 BMT_LeThiết bị đánh giá hài lòng màn hình cảm ứng ComQ Q-Tab 1032 BMT_Le là sản phẩm sử dụng để đánh giá hài lòng tại các quầy giao dich. Máy đánh giá sự hài lòng của ComQ có thể sử dụng sản phẩm chuyên dụng ComQ Q-Tab...

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

1