ComQ cung cấp Hệ Thống Xếp Hàng Tự Động tại Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công Huyện Châu Thành

Đây là hệ thống QMS công nghệ Iot hàng đầu tại Việt Nam. Hệ thống có Kiosk công nghệ Intel_USA và phần mềm có thể điều khiển bằng máy tính của cán bộ. Hệ thống sử dụng hiển thị bằng các LCD, điều khiển bằng công nghệ TCP/IP đảm bảo độ ổn định cao, không phụ thuộc vào các phần cứng khác.

Hệ thống được thiết kế theo công nghệ Iot, với màn hình hiển thị tại quầy LCD và hiển thị trung tâm LCD.

Hệ thống QMS mang lại tính văn minh nơi công cộng, tăng cao hình ảnh doanh nghiệp: Chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn, sang trọng hơn.

Sản phẩm được thiết kế và sản xuất tại Việt Nam, phân phối, bảo hành trên toàn quốc và tại www.comq.vn