KIOSK COMQ tiếp tục là sự lựa chọn của các bệnh viện lớn.

ComQ KIOSK tiếp tục là sự lựa chọn của các bệnh viện lớn. 

Vừa qua, Bệnh viện NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG đã áp dụng hệ thống đăng ký khám chữa bệnh tự động với các KIOSK thông tin hiện đại nhất của ComQ KIOSK. 
Sử dụng trong hệ thống là các thiết bị đầu cuối của ComQ, qua đó nhưng kiosk này sẽ đọc được các mã vạch từ thẻ bảo hiểm y yế, in phiếu đăng ký và kết hợp đánh giá hài lòng của khách hàng. 
ComQ KIOSK vẫn được tạo hình trên dây chuyển Laser cuting, sơn tĩnh điện, hệ thống chống giật chủ động và hàng loạt các linh kiện cao cấp.

Tại Hà Nội, chủ đầu tư cho biết; Mặc dù có nhiều yêu cầu khắt khe cho thiết bị nhưng nhìn chung các thiết bị đáp ứng tốt yêu cầu, thẩm mỹ và độ an toàn cao. 

Trang bị lần này vẫn là những chiếc kiosk ComQ hiện đại, bao gồm khả năng đọc thẻ Bảo hiểm y tế, máy in và tích hợp khả năng thanh toán trực tuyến. 

Loạt kiosk có yêu cầu cao về an toàn, qua đó các yếu tố an toàn về đổ ngã và chống giật nơi công cộng được đưa lên hàng đầu. 

KIOSK COMQ với màn hình phụ quảng cáo sẽ giúp tăng cao hiệu quả của toàn bộ hệ thống xếp hàng đăng ký khám chữa bệnh.